Slimme Boombakken – Wageningen

In 2021 wordt een jaar lang gewerkt aan het vraagstuk of bomen ook elektriciteit kunnen opwekken, daarnaast kijken we of het mogelijk is om met de elektriciteit opgewekt door de bomen sensoren van stroom te voorzien. Op die manier SMART gemaakt!

 

In samenwerking met het door heel Europa bekende bedrijf Van den Berk boomkwekerijen zijn er 6 grote boombakken op het experimentele buitenterrein van Plant-e geplaatst. De boombakken hebben twee compartimenten. In het bovenste compartiment heeft de boom alle ruimte om zijn wortels te laten groeien, en kan de waterbehoefte gereguleerd worden. Het onderste compartiment is verzadigd met water. Hierin is het Plant-e systeem verwerkt.

Om de boom SMART te maken wordt er een bodemvochtsensor aangesloten op onze technologie. Deze bodemvochtsensor geeft terugkoppeling over de bodemvochtigheid in het bovenste compartiment, en kan gebruikt worden om een indicatie te krijgen wanneer de bomen water nodig hebben. Als deze boombakken geplaatst worden in stedelijk gebied zal dit onderhoudskosten verminderen en slimme watergift bevorderen.

 

Bent u geïnteresseerd in het afnemen van dit systeem nadat de proef is afgerond? Neem contact op met Eva van Cleef.