Notice: wpdb::prepare werd verkeerd aangeroepen. De query bevat niet het juiste aantal placeholders (2) voor het aantal query-argumenten (3). Lees Foutopsporing in WordPress voor meer informatie. (Dit bericht is toegevoegd in versie 4.8.3.) in /home/haikoxw156/domains/plant-e.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4147
Feestelijke opening Living Lab Plant-e in Budel op 14 juli 2016 -

Feestelijke opening Living Lab Plant-e in Budel op 14 juli 2016

Posted by on jul 21, 2016

Feestelijke opening Living Lab Plant-e in Budel op 14 juli 2016

In maart heeft de Provincie Noord-Brabant aangekondigd een veldproef van Plant-e te subsidiëren. Dit Living Lab is op donderdag 14 juli feestelijk geopend.

Living Lab

Met behulp van subsidie van de Provincie Noord-Brabant zal op het terrein van Nyrstar in Budel een Living Lab worden ingericht om het nieuwste systeem van Plant-e te testen. Dit slangensysteem moet in de toekomst geschikt zijn om op grotere schaal elektriciteit te produceren met bestaande natte gebieden. In Noord-Brabant zal specifiek onderzoek gedaan worden naar de combinatie van natte natuur en elektriciteitsproductie. Plant-e is een voorbeeld van een potentieel verdienmodel dat op termijn een bijdrage kan leveren aan de financiering van het Natuurnetwerk Brabant. Verder past het initiatief goed binnen de visie en strategie van voor duurzame energie, zoals geformuleerd in het provinciaal Uitvoeringsprogramma Energie.

Subsidie

De kosten van de veldproef zijn begroot op € 452.000. Hiervan financiert de provincie Noord-Brabant 60% (€ 273.900,-).

Voortrekkersrol van provincies

Noord-Brabant is de tweede provincie die geld investeert in de doorontwikkeling van het slangensysteem. Eerder al trok de provincie Zuid-Holland geld uit voor een vergelijkbare proef binnen het project “N470 geeft energie”. Het Living Lab in Budel zal deels worden gebruikt om resultaten in verschillende grondtypen met elkaar te vergelijken en deels om langere slangen te testen dan in Zuid-Holland.

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *